Poziv za timove koji inoviraju

TechEngine je platforma za inovacije i saradnju putem koje kompanija NIS otvara vrata startapima, tehnološkim kompanijama i timovima stručnjaka radi razmene znanja, rešavanja izazova, generisanja ideja i upotrebe savremenih tehnologija.

Kroz TechEngine kompanija NIS je u potrazi za tehnološkim kompanijama koji mogu da odgovore na zahteve i reše nominovane konkretne izazove sa terena.

Prijavite se

Učestvujte u izazovima

Izazov #1

Automatizacija interpretacije geohemijskih podataka

Geohemijski podaci su ključni prilikom istraživanja nafte i oni dolaze u velikom broju, u različitim formatima i kroz različite vrste izveštaja i analiza. Kako bi se donele ispravne odluke, apsolutno je neophodno postojanje objektivnog, pouzdanog i ponovljivog načina za interpretaciju ovih podataka. Ručna obrada ovih podataka i njihova interpretacija na taj način nije održiva, podložna je ljudskoj grešci i subjektivnom tumačenju, što može izazvati brojne probleme.

Želimo da automatizujemo obradu, tumačenje i vizuelizaciju ovih podataka kako bismo mogli da dobijamo pouzdane preporuke i objašnjenja koristeći postojeće algoritme i da na osnovu njih donosimo kvalitetnije poslovne odluke. U potrazi smo za jedinstvenim rešenjem koje može da nam u ovome pomogne i koje je prilagođeno primeni u velikoj organizaciji.

Prijavite se

Izazov #2

Kako da unapredimo i automatizujemo očitavanje analognih instrumenata u rafineriji?

Rafinerijska postrojenja su izuzetno kompleksna - poseduju veliku količinu mašina i opreme gde je nophodno kontinuirano meriti najrazličitije parametre. Pored standardne daljinske instrumentacije koja očitava podatke i šalje ih u kontrolnu sobu, u upotrebi je i dalje lokalna, analogna instrumentacija na određenim delovima mehanizacije gde je pouzdanost i preciznost analognog očitavanja i dalje nezamenljiva. Očitavanje ovih analognih lokalnih instrumenata zahteva ručno očitavanje i unošenje očitanih podataka u bazu koristeći tablet na Android sistemu. Ovakav način oduzima dosta vremena operaterima i uvek je podložan ljudskoj grešci. Pored toga, operateri tokom obilaska postrojenja i očitavanja parametara imaju zadatak da na istom uređaju proveravaju status instrumenta kroz pripremljenu kontrolnu listu, što opet kroz ručni unos oduzima dosta vremena.

Želimo da oba ova procesa ubrzamo, automatizujemo i smanjimo prostor za greške što je najviše moguće, koristeći postojeće tablete na Android operativnom sistemu. Pravovremen unos analognih podataka u bazu i njihova kasnija obrada nam omogućava da bolje upravljamo postrojenjem i da predupredimo sve potencijalne probleme u kompleksnom sistemu kao što je rafinerija.

Prijavite se

Tražimo timove koji ispunjavaju sledeće uslove:

Izazov #1


 • Dokazano iskustvo u radu sa podacima najrazličitijih formata (big data, data science)

 • Iskustvo u razvoju veštačke inteligencije i mašinskog učenja u obradi i tumačenju podataka različitih formata

 • Iskustvo sa kreiranjem sopstvenog proizvoda/rešenja u ovoj oblasti je prednost

 • Frontend iskustvo u vizuelizaciji podataka je obavezno

Izazov #2


 • Dokazano iskustvo u izradi i razvoju Android aplikacija

 • Iskustvo sa kreiranjem modela veštačke inteligencije za prepoznavanje podataka sa fotografskog unosa je prednost

 • Iskustvo sa razvojem voice-to-text modela za srpski jezik je prednost

 • Iskustvo sa kreiranjem sličnog sopstvenog proizvoda/rešenja u ovim oblastima je prednost

Šta nudimo?


 • Predstavljanje vašeg tima pred ključnim akterima i ekspertima kompanije NIS

 • Upoznavanje naše industrije i pristup resursima

 • Savetodavna i mentorska podrška u fazi izrade predloga rešenja

 • Mogućnost angažovanja vašeg tima za rad na konkretnom projektu

 • Mogućnost dugoročnije saradnje kroz zajednički rad na pilot projektu

Naredni koraci


 • Nakon vaše prijave, naš tim će uraditi inicijalnu analizu i javiti vam status vaše prijave u roku od dve nedelje.

 • Ukoliko je vaš tim odabran, dobićete poziv za sastanak upoznavanja gde ćete nam predstaviti vaš tim, ekspertizu, kao i prethodno iskustvo, a mi ćemo vam predstaviti konkretan izazov u više detalja i odgovoriti na sva vaša pitanja, nakon čega ćete dobiti i dodatnu dokumentaciju

 • Posle toga, imaćete rok od 2 nedelje da pošaljete svoj predlog rešenja sa procenom, dok će vam naš tim stajati na raspolaganju za dodatna pitanja i informacije.

 • Odabrani timovi će biti pozvani da prezentuju svoj predlog rešenja u više detalja pred ključnim akterima NIS-a, uz dodatnu diskusiju.

 • Ukoliko neki od predloga rešenja bude odabran za realizaciju, timovi predlagači će biti kontaktirani oko uspostavljanja saradnje sa kompanijom NIS.

Prijavite svoj tim

Izazov je otvoren samo za registrovana pravna lica.

Hvala na interesovanju!

Prijave za ovaj TechEngine ciklus su završene. Nastavite da nas pratite za nove izazove u budućnosti!