Big Data

Podaci koji garantuju progresivne odluke

Efikasno upravljanje podacima predstavlja jednu od stepenica ka uspehu svake industrije. NIS ima viziju digitalne i tehnološke transformacije, a ona podrazumeva i posvećenost nauci o podacima. Istraživanje i prikupljanje podataka kako iz procesa proizvodnje, tako i iz komunikacije sa potrošačima, daje nam izuzetno važan resurs. Imamo velike ideje i predano radimo kako bismo ih ostvarili, a energiju za inovacije crpimo (između ostalog) baš iz podataka.

Delite naše vrednosti i imate projekte za koje vam treba podrška? Već odlično poznajete Data science ili tražite priliku da učite kroz praksu?
Prijavite se i podelite sa nama svoja razmišljanja i ideje.

Kontaktirajte nas

Na koji način NIS prikuplja i čuva podatke?

Svoje poslovanje smo započeli daleke 1945. godine pa nije teško doći do zaključka o kvantitetu informacija koje posedujemo. Jedan od načina prikupljanja podataka je tokom samog procesa proizvodnje: pomoću senzora koji su deo svake jedinice, pratimo procesuiranje nafte u cisternama, bunarima, pumpama i drugim skladištima.

Podaci koji se prikupljaju izuzetnom brzinom, skladište se na osnovu hiljada parametara u „jezeru podataka“ (takozvani Data Lake) što omogućava egzaktno praćenje i široku upotrebu. Ono što nam pomaže da ovim podacima rukovodimo su specifične baze podataka (SQL i Oracle) i BI softveri (Power BI i Oracle BI).

Vrste podataka kojima upravljamo:

Big Data

Geološki i seizmološki podaci

Ovi podaci su krucijalni u procesu istraživanja i obavljanja laboratorijskih analiza.

Big Data

Performanse i efikasnost opreme

Merenje i upoređivanje utroška resursa su važne stavke mašinske proizvodnje nafte i gasa.

Big Data

Kvalitet proizvoda

Održavanje standarda i konstantnog kvaliteta je ono što nas obeležava kao uspešnu i pouzdanu kompaniju na tržištu.

Ovo su samo neke od mnogobrojnih vrsta podataka koje prikupljamo. Oni ne utiču isključivo na proces proizvodnje, već i na način poslovanja, donošenje velikih odluka, mapiranje potencijala za razvoj kao i pozicioniranje same kompanije.

Zašto su podaci važni za NIS?

Industrija nafte i gasa svakodnevno generiše velike količine podataka koji zahtevaju brzo sakupljanje i skladištenje, ali istovremeno efikasnu obradu i sveobuhvatnu interpretaciju. Dobro razumevanje podataka ključno je ne samo za svakodnevne operacije, već i za postizanje dugoročnih ciljeva naše kompanije.

Upravo zato smo kreirali specijalne funkcije i sektore: Chief Data Manager koji je zajedno sa Odsekom za digitalnu transformaciju i inovaciju, i Naučno - tehnološkim centrom (NTC) zadužen za proces unapređenja kompanije u ovoj oblasti. Ovaj jedinstveni tim eksperata je kreirao jedinstvenu Data strategiju koja predstavlja ključ za unapređivanje opšteg poslovanja kompanije NIS.

Kako vidimo budućnost nauke o podacima?

Kompanija NIS usavršava Data platformu koja efikasno sakuplja, obrađuje i analizira podatke. Budućnost Big Data tehnologije vidimo u takozvanoj Self-Service analitici kroz koju svaki korisnik ima mogućnost da slobodno pristupa podacima i uz minimalno tehničko znanje upotrebljava analizu i vizualizaciju.

Jednostavan i brz pristup relevantnim informacijama je budućnost na delu i zato gradimo data-driven kulturu kako u našoj kompanji, tako i širom digitalne zajednice.

Podaci koji spajaju tehnološke vizionare

Stvorili smo ovu platformu kako bi se višedecenijsko iskustvo i napredna tehnologija NIS kompanije susreli sa ekspertima i talentima širom zemlje i kroz različite naučne oblasti.

Ovo je način da stvorimo priliku za partnerstva i saradnju: da čujemo vaše ideje, da inspirišemo jedni druge i da vam pružimo podršku u vidu znanja i drugih resursa. Zajedno možemo da stvaramo, da dolazimo do još značajnijih rešenja i da pokažemo šta znači „Budućnost na delu”.